Mart 2014 Arşivi

Günlük hayatta para çok önemli bir yere sahiptir. Çoğu kişi daha fazla para kazanıp, zengin olmak, daha iyi yaşamak ister. Ya da “param yok” diye hayıflanır.
Her ne kadar birçok kişi için temel motivasyon para olsa da, para zenginlik yaratmaz. Para zenginlik yaratsaydı 15 ve 16. Yüzyılda Latin Amerika’dan tonlarca altın (para) getiren İspanya ve Portekiz’in dünyanın en zengin ülkeleri olmaları gerekirdi. Halbuki, gelen altın bu ülkelerde enflasyona neden olmuş, yerli malların pahallılaşması da ihracatı ve milli geliri olumsuz etkiledi. Para zenginlik yaratsaydı. İktisatçıların işi çok kolay olurdu. Merkez bankasına sabaha kadar mesai yaptırır, insanlara para verir onları mutlu ederdik.
Zenginlik yaratan tek şey üretimdir. Cebimizdeki paralar yarattığımız değerler ile ilişkilidir. Daha fazla, daha değerli şeyler üretenler daha fazla para sahibi olurlar. Daha zengin olurlar. Daha iyi yaşarlar. Bir ulusun geliri/refahı ürettiği mal miktarı arttıkça artar. Ancak bir toplumda 100 şişe su var ise insanların tüketebileceği su miktarı 100 şişedir. Bir gece içinde o toplumda yaşayan herkesin cebine 10000 TL ilave para koysanız, tüketilebilecek su miktarı değişmez. Sadece su daha pahalı hale gelir. Refah artışı sadece su miktarı 100’den 101’e çıktığında mümkündür.