2006-2011 yılları arasında SSCI kapsamındaki dergilerde yaptıkları 920 yayın içinde ilk 10 derginin sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu dergilerde yapılan yayınların toplamı 427’dir ki bu toplam yayınların yaklaşık yüzde 46’sını oluşturmaktadır.

Dergiler içinde ilk sırayı 141 yayın ile İktisat İşletme ve Finans dergisi almıştır. İktisatçıların yayın performanslarına ilişkin önceden yapılmış çalışmalar araştırmacıların kendi ülkelerinde yayınlnan dergilerde daha fazla yayın yapma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır (Coupe, 2002, Lubrano et.al., 2003). Türk iktisatçılar için yapılmış önceki bir çalışma (Çokgezen, 2006) benzer eğilimin Türk iktisatçılar için de geçerli olduğunu göstermiştir. İlgili dönemde, Türk iktisatçıların yayınlarının yaklaşık % 15’inin,Türkiye’de yayınlanan İktisat İşletme ve Finans dergisinde yayınlanmış olması 2009 yılında SSCI kapsamına giren derginin Türk iktisatçıların yayın performanslarına olumlu katkı yaptığını göstermektedir.

Bu dergiyi sırasıyla, Applied Economics ve Applied Economics Letters toplam 104 yayın ile izlemektedir. Bu iki derginin yayın sıklığı açısından diğerlerin çok önünde olması (AE yılda 36 sayı, AEL ise 18 sayı basılmaktadır) bu derginin sıralamadaki yerini açıklayabilir.

İlk on içinde yer alan dergiler nispeten düşük etki faktörlerine sahiptirler. Örneğin Actual Problems of Economics dergisinin 2010 yılı etki faktörü 0,003’tür.

 

Tablo.1 Türk iktisatçıların en çok yayın yaptığı dergiler
Dergi Adı Yayın Sayısı
IKTISAT ISLETME VE FINANS 141
APPLIED ECONOMICS 69
APPLIED ECONOMICS LETTERS 45
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 40
ECONOMIC MODELLING 35
ECONOMICS LETTERS 22
ACTUAL PROBLEMS OF ECONOMICS 22
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS 18
JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT 18
ENERGY ECONOMICS 17
Toplam 427

 

 

En çok yayın yapılan dergiler yanında, Türk iktisatçıların dergi kalite sıralamasının en üst sıralarındaki dergilerdeki performansı da değerlendirilmiştir. İktisat alanındaki en iyi dergilerin belirlenmesi için iki çalışmadan yararlanılmıştır. Bunlardan ilki Conroy vd., (1995) tarafından kullanılan ‘Mavi Kurdele Listesi’ dir. Bu listede 8 seçkin iktisat dergisi (American Economic Review, Econometrica, International Economic Review, Journal of Economic Theory, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Review of Economics and Statistics) en tepedeki dergiler olarak değerlendirilmiştir. İkinci olarak da -bu sıralamanın nispeten eskidiği düşünülerek- Ritzberger (2008) tarafından yapılan dergiler sıralamasında en üst seviyedeki dergiler grubunda yer alan 10 dergi (Econometrica, Quarterly Journal of Economics, Review of Economic Studies, Journal of Political Economy, Journal of Finance, Journal of Monetary Economics, American Economic Review, Journal of Economic Theory, Journal of Economietrics, Games and Economic Behavior) dikkate alınmıştır. Görüldüğü gibi Her iki çalışmada yer alan dergiler büyük ölçüde örtüşmektedir.

2006-2011 yılları arasında Türk iktisatçıların yukarıda adı geçen seçkin dergilerde yaptıkları yayınların dökümü aşağıdaki Tablo.2’de verilmiştir. İlgili dönemde, yukarıdaki çalışmlarda yer alan seçkin iktisat dergilerindenn 4’ünde 12 yayın bulunmuştur . Bu yayınlar Koç, Sabancı, Bilkent ve Bilgi üniversitelerinde görev yapan 9 iktisatçı tarafından yapılmıştır.

 

Tablo.2 Seçkin iktisat dergilerinde yayın yapan iktisatçılar
Dergi Adı İktisatçı Üniversite Yıl
Journal of Economic Theory Özgür Yılmaz Koç Üniversitesi 2011
Mehmet Barlo Sabancı Üniversitesi 2009
Utku Ünver Koç Üniversitesi 2006
Tayfun Sönmez Koç Üniversitesi 2006
Review of Economics and Statistics Abdurrahman Aydemir Sabancı Üniversitesi 2009
Refet Gürkaynak Bilkent Üniversitesi 2011
Journal of Monetary Economics Refet Gürkaynak Bilkent Üniversitesi 2007
Games and Economic Behavior Remzi Sanver Bilgi Üniversitesi 2009
Özgür Yılmaz Koç Üniversitesi 2009
Özgür Yılmaz Koç Üniversitesi 2010
Özgür Kıbrıs ve İpek Gürsel Tapki Sabancı Üniversitesi 2010
Remzi Sanver Bilgi Üniversitesi 2007

 

Türk iktisatçılarının yayınlarını değerlendiren önceki çalışma (Çokgezen, 2006) ile karşılaştırıldığında temel eğilimlerin değişmediği görülmektedir: (1) Türk iktisatçılar daha çok Türkiye merkezli ve etki değeri düşük dergilerde yayın yapmaktadırlar, (2) seçkin dergilerdeki yayınlar sadece birkaç özel üniversitenin çalışanları tarafından gerçekleşyirilmektedir.

 

Etiketler: , , ,

Yorum yapın