Kasım 2010 Arşivi

Politikacılar, iktisatçılar, vatandaşlar artan ithalatın işsizliğe yol açacağından endişe ederler. Gerçekten öyle mi?

Yukarıdaki grafikte 1982’den 2009 yılına kadar ithalatın ve işsizliğin Türkiye’deki gelişimi yer alıyor(Veriler Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri’nden alındı. Maalesef 1980’li yıllar ve öncesine ilişikin veriler mevcut değil. Olsaydı grafik daha carpıcı hale gelebilirdi). Görüldüğü gibi Türkiye’de ithalat sürekli artma eğiliminde iken işsizlik yüzde 10 civarında seyrediyor.

Kısa dönemde ithalat artışı bazı sektörlerde işsizliği arttırıyor olabilir. Ama uzun dönemde böyle bir şey söylemek mümkün değil.