Ekim 2006 Arşivi

Ekonomi ile ilgili akademisyenlerin eserlerine baktığımızda Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ)’e ilişkin olarak genellikle umut veren bir tablo çizilmediğini görüyorum. Sokaktaki insanlar da, yazılanlardan mı etkileniyor yoksa sloganların peşinden mi gidiyorlar bilinmez, fakir ülkelerin gelecekleri konusunda pek umutlu değiller. Çoğu kişi zengin batı ülkelerinin GOÜ’lerin refahlarının artmasını engellediğini, fakir ülkelerin asla gün yüzü göremeyeceğini düşünüyor. Ekonomi politikaları da bu anlayışa göre şekillendiriliyor.

The Economist dergisinin son raporu ise GOÜ’lerin performansına ilişkin bildiklerimizle ya da önyargılarımızla çelişen bulgular ortaya koyuyor. Rapora göre GOÜ son zamanlarda çok iyi bir performans sergiliyor. Geçen yıl GOÜ satın alma gücüne göre dünya Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'(GSYİH)nın yarıdan fazlasını üretmişler, dünya ihracatı içindeki payları 1970’te % 20 iken % 43’e çıkmış, dünyada kullanılan enerjinin yarıdan fazlasını tüketmişler. Geçtiğimiz 5 yıldaki petrol talebi artışının % 80’i GOÜ’den kaynaklanıyor ve dünya döviz rezervlerinin % 70’ini ellerinde tutuyorlar. Özetle, dünya artık sadece zenginlerin borusunun öttüğü bir dünya değil.
Devamı »

Larry Page ve Sergey Brin isimli iki doktora öğrencisi 1996 yılında bir araştırma projesi yapmaya başladılar. Araştırmada web siteleri arasındaki ilişkileri analiz eden bir arama motorunun o dönem mevcut olan ve sonuçları aranan kelimenin web sitesinde yer alma sayısına göre sıralayan arama motorlarından daha iyi sonuçlar vereceğini ileri sürmekteydiler. Bu sisteme göre çalışan ilk arama motoru öğrencisi oldukları Stanford Üniversitesi’nde kullanılmaya başlandı. 1998 yılında da yasal bir şirket haline dönüştüler. Şirket merkezi bir arkadaşlarının garajıydı. Şirketi adı olan Google, 10100 anlamına gelen ‘googol’ un hatalı yazımından türetilmişti.

Google, yalın, derli toplu ve basit dizaynı sayesinde kısa zamanda internet kullanıcılarının bir numaralı arama motoru haline geldi. Artan kullanıma paralel olarak Google 2000 yılından itibaren arama kelimeleri ile ilişkili reklamlar almaya başladı. Reklam verenler şirkete sadece verdikleri reklamın üzerine tıklandıkça para ödedikleri için bu çok etkin bir reklam hizmetiydi. Bu reklam sistemini kendisi icat etmemiş olsa da Google reklam gelirlerini sistemi icat edenlerden bile hızla arttırdı.
Devamı »