Şubat 2006 Arşivi

Bu haftanın en önemli ekonomi gündemi kuşkusuz iptal edilen özelleştirme ihaleleri ama iki nedenle bu konuda yazmayacağım. Birincisi Türkiye’de olaylar fasit bir daire gibi dönüp dönüp önünüze geliyor. Bu yüzden de sürekli aynı konular hakkında yazmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da beni sıkıyor. İkincisi, zaten birçok kişi bu konuda yazdılar ve yazacaklar. O yüzden bu haftaki yazımı rahmetli Cem Karaca’ya ayırdım. Tabii ki yazar iktisatçı olunca bu anma yazısı bir müzisyen hakkında ekonomi ağırlıklı bir yazı olacak.

Zaman ne çabuk geçiyor… Cem Karaca aramızdan ayrılalı iki yıl geçmiş. Tamirci Çırağı, Resimdeki Gözyaşları, Namus Belası gibi onlarca unutulmaz parçanın bestecisi, yorumcusu Karaca iki yıl önce 8 Şubatta hayata veda etmişti. Farklı çizgisi nedeniyle sevenleri kadar sevmeyenleri de vardı. Usta sanatçının Türkiye’de bu kadar çok tutulmasının en önemli sebeplerinden biri de siyasi görüşleri idi. 60’lı ve 70’li yıllarda Cem Karaca şarkıları Sol düşünceli gençlerin dillerinden düşmezdi. Türkiye’nin sıradan, düşük gelirli insanlarının dramını çok güzel tasvir ederdi Karaca şarkıları. Bence, Tamirci Çırağı klasik zengin kız-fakir erkek hikayesinin en iyi örneklerinden biridir. Çırak, arabasını tamire bırakan zengin kıza aşık olur. Kızın arabasını tamirden almaya geleceği gün ustasından izin alıp tulumlarını giymez. Çünkü kıza daha iyi gözükmek istemektedir. Ancak, kız onun farkına varmadığı gibi bir de onu aşağılar ve arabasına atlayıp gider. Geride boynu bükük kalan çırağı, ustası teselli eder: ‘İşçisin sen işçi kal, haydi giy tulumları’.
Devamı »

Geçen hafta Ekonomik Özgürlükler raporundaki Türkiye değerlendirmesini ele almaya başlamıştım. Raporda ele alınan ülkelere çeşitli kriterlere göre 1 ila 5 arasında not veriliyordu. Düşük notlar daha yüksek ekonomik özgürlüğü ifade etmekteydi. Geçtiğimiz yazıda Türkiye’nin en kötü not aldığı üç dersi ele aldık. Bu hafta nispeten daha iyi derslere bakacağız.

Mali Yük değerlendirmesinden Türkiye’nin aldığı not 3.1. Değerlendirmede 2005 yılında gelir vergisinin yüzde 5 azaldığı, hükümet harcamalarının gayrı safi yurtiçi hasıla(GSYİH)ya oranının da 2004 yılında, 2003 yılına göre çok daha büyük bir hızla azaltıldığı ifade ediliyor. Bu nedenle Türkiye’nin Mali Yük notu 0.5 puan iyileşmiş.

Raporda Türkiye’nin yabancı sermayeye açık olduğu fakat formel ve informel engellerin sürdüğü belirtiliyor. 2003 yılında çıkan Yabancı Sermaye Kanunu’nun yabancı sermaye ile ilgili kuralları liberalize ettiği, asgari sermaye gereklerinin kaldırdığı belirtiliyor. Aşırı bürokrasi, yasal sistemin zayıflığı, mülkiyet haklarının korunması konusundaki zaafiyet, yerel yönetimlerin aldığı keyfi kararlar, yasalar ve düzenlemelerdeki belirsizlikler önemli sorunlar olarak altı çiziliyor. Ayrıca yabancıların mülk edinmesindeki kısıtlamalara dikkat çekiliyor. Türkiye’nin yabancı sermaye notu 3.
Devamı »