Ekim 2005 Arşivi

Tek tanrılı dinlerin tamamında sosyal yardımlaşma önemli bir yer tutar. Bugün devlet tarafından yapılmasına (yapılamamasına) alıştığımız, hatta başka türlüsünü düşünemediğimiz gelirin yeniden dağıtımı müessesesi yüzlerce yıl önce bireyler tarafından yerine getirilmiş ve mekanizma gayet güzel işlemiştir.

Devletin vergilerle hayatımıza bu kadar müdahale ettiği günümüzde bile geleneksel bireysel yardım mekanizmaları devletin yetersiz kaldığı durumlarda önemli bir açığı kapatmakta, sosyal huzursuzlukları önlemede önemli rol oynamaktadır.

Özellikle manevi duyguların daha fazla ön plana çıktığı dini günlerde bireysel yardımlaşma fikrinin daha da güçlendiğini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında sosyal yardımlaşma anlayışının nasıl güçlendiğini hepimiz çevremizde kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. Maddi durumu iyi olanlar büyük iftar ziyafetleri düzenliyor, şirketler çalışanlarına içinde çeşitli gıdaların olduğu Ramazan Paketleri veriyor vs… Bir önemli gelişme de yıllar geçtikçe bu işin giderek daha organize olması. Eskiden şirketler çalışanlarına dağıtacakları erzak paketlerini kendileri hazırlarken, bu işi artık süpermarketler üstlenmiş durumdalar. Böylece çalışanlar daha zarif ambalajlar içinde erzaklarını alırlarken, şirketler de bütün o malzemeleri ayrı ayrı alma ve paketleme zahmetinden kurtuluyorlar.
Devamı »