Ağustos 2012 Arşivi

Yayın Performansına Göre Türkiye’nin En İyi İktisatçıları ve İktisat Bölümleri (2006-2011): Ritzberger Ağırlıkları ile Bir Değerlendirme

Bu çalışma 2006 yılında TÜBİTAK için hazırlanan raporun (Çokgezen, 2006) devamı niteliğinde ve halen sürmekte olan çalışmanın ilk sonuçları niteliğindedir. Çalışmanın hedefi Türkiye’deki iktisat bölümlerinin ve iktisatçıların yayın performanslarını göstermek ve buradan politika sonuçlarına varmaktır.

Yöntem

2006- 2011 yılları arasında SSCI kapsamındaki ekonomi dergilerinde yapılan Türkiye adresli makaleler taranmıştır. Milliyetin dikkate alınmadığı taramada adresini Türkiye’deki bir okul vermişse iktisatçı ‘Türk’ olaral değerlendirilmiştir. Diğer taraftan Türk olmasına rağmen adresini yabancı bir üniversite olarak gösteren iktisatçılar ‘Türk’ olarak değerlendirilmemiştir.

Yayınlar arasındaki kalite farklarını belirlemek amacıyla Ritzberger (2008) tarafından hesaplanan dergi ağırlıkları kullanılmıştır. Literatürde ekonomi dergileri için yapılan farklı değerlendirme çabaları mevcuttur. Ritzberger’in çalışması mevcutler arasında en yeni ve en kapsanlı olması nedeniyle tercih edilmiştir.

Yapılan her yayın hem yazarına hem de yazarın bağlı olduğu kuruma dergi ağırlığı kadar puan kazandırmıştır. Birden fazla yazar olası durumunda puanlar yazarlara arasında eşit olarak bölünmüştür.

Son olarak eklemek gerekir ki bu çalışmanın da -bu alandaki diğer çalışmalar gibi- belirli kısıtlamaları vardır:

  • Kitaplar, kitap içindeki bölümler ve tartışma metinleri dikkate alınmamıştır,
  • Ritzberger tarafından değerlendirilmeyen ve SSCI’e dahil olmayan makaleler dikkate alınmamıştır,
  • Yazarı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsa dahi, yazar –yanlışlıkla da olsa- makalede akademik olarak bağlı olduğu kurum olarak bir Türk üniversitesini göstermediyse o makale dikkate alınmamıştır,
  • Aynı dergi içindeki makaleler arasındaki nitelik farkları dikkate alınmamıştır,
  • Makaleler arasındaki uzunluk farkları dikkate alınmamıştır,
  • Yayınlarını 2006-2011 arasında yapmış olanlar avantajlı durumdadır,
  • Her bir değerlendirme kriterinin kendi kısıtlamaları mevcuttur.

Dolayısıyla çalışmanın sonuçları bu kısıtlar dikkate alınarak değerlendirilmelidir.

Sonuçlar

Devamı »

2006-2011 yılları arasında SSCI kapsamındaki dergilerde yaptıkları 920 yayın içinde ilk 10 derginin sıralaması aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu dergilerde yapılan yayınların toplamı 427’dir ki bu toplam yayınların yaklaşık yüzde 46’sını oluşturmaktadır.

Dergiler içinde ilk sırayı 141 yayın ile İktisat İşletme ve Finans dergisi almıştır. İktisatçıların yayın performanslarına ilişkin önceden yapılmış çalışmalar araştırmacıların kendi ülkelerinde yayınlnan dergilerde daha fazla yayın yapma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır (Coupe, 2002, Lubrano et.al., 2003). Türk iktisatçılar için yapılmış önceki bir çalışma (Çokgezen, 2006) benzer eğilimin Türk iktisatçılar için de geçerli olduğunu göstermiştir. İlgili dönemde, Türk iktisatçıların yayınlarının yaklaşık % 15’inin,Türkiye’de yayınlanan İktisat İşletme ve Finans dergisinde yayınlanmış olması 2009 yılında SSCI kapsamına giren derginin Türk iktisatçıların yayın performanslarına olumlu katkı yaptığını göstermektedir.

Devamı »