Ağustos 2009 Arşivi

KPMG adlı danışmanlık şirketinin  yaptığı ‘suiistimal’ araştırmasına katılan 146 şirket yöneticisi, Türkiye’de şirket içi yolsuzluk, rüşvet, görevi kötüye kullanma oranının oldukça yüksek olduğu görüşünde birleşmişler. Katılımcıların tamamına yakını suistimali, Türkiye’de büyük bir problem olarak görüyor ve artacağını düşünüyormuş. Ancak bu kişilerin sadece yüzde 8’i suiistimali kendi şirketinde büyük bir sorun olarak görüyormuş. KPMG Suiistimali Önleme ve İnceleme Bölüm Başkanı İdil Gürdil, Türkiye’deki birçok şirketin suistimali önleme konusunda çabası olmadığını, şirketlerin ‘benim çalışanım yapmaz’ mantığıyla hareket ettiklerini söylemiş.

Devamı »

Keramet kimde?

Türk Androloji Derneği’nin “Erkek Erkeğe Sağlık Konuşuyoruz Projesi’nin sonuçları, düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Proje sonuçları, her 3 Türk erkeğinden 2’sinin sertleşme problemi yaşadığını ortaya koydu. Sertleşme sorununun en az İzmir’de, en fazla Konya’da görüldüğü ortaya çıktı. Sonuçlar İzmirli erkeklerin itibarını arttırdı.

Benim bu araştırmanın yorumlanmasına ilişkin bir itirazım var. İki üretim biriminin performansını karşılaştırırken sadece çıktılara değil, girdilere de bakmak gerekir. Çıktıların karşılaştırılması ancak girdiler aynı miktar ve kaliteye sahip ise anlamlıdır. Dolayısıyla, İzmirli erkeklerin performansının Konyalı erkeklerden daha iyi olduğunu söyleyebilmek için İzmir’in kızlarını Konya’ya, Konya’nın kızlarını İzmir’e gönderip erkeklerin performanslarının yeniden test edilmesi gerekir. Eğer İzmirliler aynı performansı gösterebiliyorlar ise gerçekten İzmir’in erkeklerinde bir keramet var demektir. Eğer İzmirli erkeklerin performansı düşüyor, Konyalıların performansı yükseliyor ise o zaman performansı girdi kalitesindeki farklarla ilişkilendirmek daha doğru olur.